محمدرضا علی اکبری

حوزه تخصصی: گویندگی

فارغ¬التحصیل کارشناسی کارگردانی تئاتر از دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
فارغ¬التحصیل کارشناسی ارشد بازیگری از دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس
عضو انجمن بازیگران خانه تئاتر

آغاز همکاری با رادیو تهران از سال 1387
برنامه های رادیویی
تهران در شب، قافیه¬های گمشده، مجله ادبی سخن، آن سوی پرچین، پرتو حُسن، گذر از شب، چراغ، ساعت صفر، آوای نیمه شب، تسبیح باران، عصربخیر تهران، خانه ما، صبح تهران

دسترسی سریع