مهران میرحسینی

حوزه تخصصی: گزارشگر
M.mehran2013@yahoo.com

دارای مدرک تحصیلی مهندسی شبکه
از سال 1386 در رادیو تهران مشغول به کار می‌باشم.

رتبه دوم مستند سازی رادیو سال 1390
گزارشگر برتر معاونت صدا سال91
رتبه اول برنامه های اقتصادی 1392 و...

دسترسی سریع