مهدی مجنونی کسمائی

حوزه تخصصی: نویسندگی و تهیه‌کنندگی
Kasmaee@gmail.com

نویسنده، گوینده و تهیه‌کننده رادیو

* تهیه‌کننده برنامه‌های به همین راحتی - تهران در شب دوشنبه‌ها(نیمکت) - گنج سخن - عصر آشنا - مرز پرگهر - همسنگر

* اجرای برنامه چراغ یکشنبه‌ها( محیط زیست و گردشگری)

دسترسی سریع