آرمان غفاریان

حوزه تخصصی: گوینده و بازیگر
andranis_42@yahoo.com

به مدت 5 سال در رادیو فعالیت می کنم و نقش چلنچو را در برنامه به همین راحتی ایفا می‌کنم.
مجری مسابقه زنگ تفریح رادیو تهران

دسترسی سریع