مینا نیکانیک

حوزه تخصصی: مستند ساز
rrira@yahoo.com

مستند سایه روشن کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری شبکه رادیویی تهران است که به صورت روتین از شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 پخش می شود.
پخش این مستند از 14 مهر 1394 آغاز و تهیه آن بر عهده مستندسازان رادیو تهران است.

دسترسی سریع