حماد خزایی

حوزه تخصصی: تهیه‌کننده

تهیه‌کننده

تحصیلات: کارشناسی ادبیات انگلیسی
تهیه‌کننده رادیو تهران
تهیه‌کننده برنامه خانه ما و....

دسترسی سریع