حماد خزایی

حوزه تخصصی: تهیه کنندگی

حماد خزائی متولد 24 بهمن 1358 دارای مدرک کارشناسی ادبیات انگلیسی از بهمن 77 وارد رادیو شده است و فعالیت خود را از ابتدا در رادیو تهران آغاز کرده است.

فعالیت های حرفه ای:
ورزش، رسول اعظم، احکام، خانه ما، ذره بین ، خانه ما، سعادت آباد و ویژه برنامه های مناسبتی.

دسترسی سریع