محمدحسین امیدی

حوزه تخصصی: گوینده

گوینده

تحصیلات: کارشناسی ادبیات انگلیسی
گوینده رادیو تهران از سال ٨٩
برنامه‌هایی که تاکنون اجرا کردم:
تهران درشب، آوای نیمروز، عصر بخیر تهران، صفر بیست و یک، چراغ، خانه هفتم، صبح تهران، اینجا تهران است، مرورگر١٣٣٢، از رادیو تهران بپرسید و...

دسترسی سریع