رفع ترافیک شهر با حمل و نقل عمومی

توصیه های مدیر مدرسه صبح تهران برای رفع مشکل ترافیک و تشویق دانش آموزان برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را با اجرای میثم عبدی بشنوید.

1398/03/21
|
09:33
دسترسی سریع