دنبال چی میگردی؟

استفاده بیش از حد از تلفن همراه توسط دانش آموزان از معضلاتی است که مدیر مدرسه صبح تهران تأکید دارد دانش آموزان کمتر از این تکنولوژی استفاده کنند و بیشتر در کنار خانواده باشند.

1398/02/18
|
14:00
دسترسی سریع