دانش آموزان عزیز، لطفاً توجه فرمایید!

احترام به قوانین و توجه به علائم راهنمایی و رانندگی موضوعی است که مدیر مدرسه صبح تهران با اجرای میثم عبدی درباره اش با دانش آموزان صحبت می کند، بشنوید.

1398/02/08
|
10:59
دسترسی سریع