تغییر و تحول از کی و کجا؟

آیا شما با این جمله موافقید که تغییر باعث پیشرفت می شود؟ نظر مدیر مدرسه صبح تهران در این باره vh با اجرای میثم عبدی بشنوید.

1398/02/04
|
14:00
دسترسی سریع