«تخیل و خلاقیت» از زبان مدیر مدرسه صبح تهران

تخیل خلاقانه موضوعی که مدیر مدرسه صبح تهران در این قسمت درباره اش با دانش آموزان صحبت می کنه. شنونده این برنامه با اجرای میثم عبدی باشید.

1398/01/24
|
15:23
دسترسی سریع