مهارت نه گفتن

مدیر مدرسه رادیو تهران امروز درباره تعارف کردن های الکی و همچنین مهارت نه گفتن نکاتی رابه دانش آموزان مدرسه صبح تهران متذکر می شوند که با هم می شنویم .

1397/10/11
|
14:00
دسترسی سریع