همسایه داری

رعایت کردن حق همسایه ها موضوعی که مدیر مدرسه صبح تهران درباره ش با دانش آموزان صحبت می کند . همسایه ها باید به حقوق یکدیگر احترام بگذارند . این برنامه را با اجرای میثم عبدی بشنوید .

1397/10/03
|
11:58
دسترسی سریع