زندگی مجازی

موضوعی که امروز مدیر مدرسه صبح تهران درباره آن با دانش آموزان صحبت می کند استفاده بیش از حد از اینترنت و اعتماد به آن است که متأسفانه باعث سلب آرامش از خانواده ها شده است . این برنامه را با اجرای میثم عبدی بشنوید .

1397/09/30
|
11:00
دسترسی سریع