ویروس سرماخوردگی

برنامه طنز مدیر مدرسه صبح تهران با اجرای میثم عبدی امروز درباره ویروس سرماخوردگی بادانش آموزان صحبت می کند و تأکید داره اگر سرماخورده اید حتما در منزل بمانید و استراحت کنید .

1397/09/26
|
14:01
دسترسی سریع