ساختمانهای شهر

در این برنامه مدیر مدرسه صبح تهران با اجرای میثم عبدی درباره ساختمانهای بلند شهر با دانش آموزان صحبت می کند . که متأسفانه برخی از این ساختمانها در اطراف مدارس هستند که باعث عدم آرامش دانش آموزان می شوند .

1397/09/28
|
16:00
دسترسی سریع