پلاک هشت (شهید مهدی ولی نژاد)

عاشقانه ترین پرواز را نقشی کردی بر پلاک عاشقی، نامت بهار شد در سجاده ای بر روی خاک...
شنونده بخش کوتاهی از زندگی شهید والا مقام مهدی ولی نژاد باشید.

1398/03/25
|
17:34
دسترسی سریع