پلاک هشت (شهید ناصر کاظمی)

عاشقانه ترین پرواز را در اوج نقشی کردی بر پلاک عاشقی، نامت بهار شد در سجاده ای بر روی خاک (شهید ناصر کاظمی)

1398/02/25
|
14:20
دسترسی سریع