مرواریدهای خاکی

جانبازان غیور کشورمان تجسم عینی ایثار و مردانگی و از خودگذشتگی هستند . دراین برنامه صحبتهای جانباز عزیز دفاع مقدس محمود شاهرخی را خواهید شنید .

1397/08/24
|
12:12
دسترسی سریع