مرواریدهای خاکی

جانبازان غیور کشورمان تجسم عینی ایثار و مردانگی و از خود گذشتگی هستند . در این برنامه صحبتهای جانباز عزیز کشورمان قاسم اویسی را خواهید شنید.

1397/07/14
|
12:00
دسترسی سریع