آزاده سرافراز حمید رضا مرزبان

سالهای اسارت در کنار همه سختی هایش خاطراتی شد که تا همیشه در ذهن و جان اسرای عزیزمان باقی خواهد ماند ،عزیزانی که مقاومتشان دنیا را شگفت زده کرده است .آنچه می شنوید بخشی از خاطرات آزاده سرافراز حمید رضا مرزبان می باشد .

1397/07/11
|
16:00
دسترسی سریع