آزاده سرافراز رضا الهی

زبان ما عاجز از بیان مقام بلند پایه اسرایی است که سالها دراسارت جانی ترین دژخیم زمان روزگار سپری کردند . عزیزانی که برای اعتلای کلمه حق دلیرانه جنگیدند. آنچه می شنوید بخشی از خاطرات آزاده سرافراز رضا الهی می باشد .

1397/07/08
|
16:00
دسترسی سریع