مرواریدهای خاکی

جانبازان غیور کشورمان تجسم عینی ایثار و مردانگی و از خودگذشتگی هستند . دراین برنامه صحبتهای جانباز عزیز دفاع مقدس سید جابر الدین بسطام تبار را خواهید شنید .

1397/07/07
|
14:00
دسترسی سریع