سکانس حماسه

این برنامه نگاهی دارد به فیلم خداحافظ رفیق با موضوع دفاع مقدس ، بخش هایی از این فیلم را در این برنامه خواهید شنید .

1397/07/05
|
16:00
دسترسی سریع