تعمیر خودرو

برنامه از رادیو تهران بپرسید به پرسشهای شما درباره مسائل مختلف از زبان کارشناسان پاسخ می دهد . مهمان این برنامه آقای پور عبدالله کارشناس خودرو هستند که به پرسش های شما درباره تعمیر و خرید و فروش خودرو پاسخ می دهند .

1397/07/18
|
10:00
دسترسی سریع