کارگروه تخصصی آموزش و اطلاع‌رسانی مدیریت استان تهران از ساعت به مدت

رادیو تهران

كارگروه تخصصی آموزش و اطلاع رسانی مدیریت استان تهران

باز هم آلودگی هوا !

گاهی خود ما بهترین ها هستیم برای کنترل بحران های شهری ...
یکی از بهترین راه ها برای کنترل آلودگی هوا کاهش استفاده از منابع سوختی فسیلی است. بعد از آن اصلی ترین عامل آلودگی هوا خودروها هستند...

1395/11/04
|
10:00
دسترسی سریع
کارگروه تخصصی آموزش و اطلاع رسانی مدیریت استان تهران