کارگروه تخصصی آموزش و اطلاع‌رسانی مدیریت استان تهران از ساعت به مدت

رادیو تهران

كارگروه تخصصی آموزش و اطلاع رسانی مدیریت استان تهران

آتش سوزی یک حادثه است !!!

خیلی مهمه که بدونیم هنگام وقوع اتش سوزی چه اقداماتی را باید انجام دهیم.
اولین و مهمترین اقدام حفظ روحیه و خونسردی است و تماس فوری با 125(اتش نشانی) می باشد....

1395/11/04
|
10:31
دسترسی سریع
کارگروه تخصصی آموزش و اطلاع رسانی مدیریت استان تهران