کارگروه تخصصی آموزش و اطلاع‌رسانی مدیریت استان تهران از ساعت به مدت

رادیو تهران

كارگروه تخصصی آموزش و اطلاع رسانی مدیریت استان تهران

مدیریت بحران در سیل

آب خواص بسیار مهمی دارد اما گاهی هم به پدیده‌ای تبدیل می‌شود که انسان را با مشکلات بی‌شماری مواجه سازد.
یکی از آنها سیل است که سالانه جان بسیاری ازافراد را می‌گیرد. برای درک و مدیریت بحران در این خصوص بهتر است به آن کارشناسانه‌تر نگاه کنیم.

1395/11/04
|
09:25
دسترسی سریع
کارگروه تخصصی آموزش و اطلاع رسانی مدیریت استان تهران